Úvod Aktuality Náhradní zásobování v obcích Domašov nad Bystřicí, Jívová, Horní Loděnice a Hraničné Petrovice

Náhradní zásobování v obcích Domašov nad Bystřicí, Jívová, Horní Loděnice a Hraničné Petrovice

Náhradní zásobování

22. září 2017

Od pátku 22.9.2017 od 10.00 hodin do odvolání.

V souvislosti s přerušením zásobování pitnou vodou ve skupinovém vodovodu Domašov a zajišťováním náhradního zásobování pitnou vodou přistavenými kontejnerovými cisternami si dovolujeme informovat Vás o vývoji situace ke dni 19.10.2017.

Z průběžně prováděných odběrů vzorků jak surové vody z toku, tak upravované vody na výstupu z úpravny je již voda v pořádku a splňuje parametry pitné vody.

V průběhu celého tohoto týdne probíhá proplachování vodovodních sítí v jednotlivých obcích za účelem co nejrychlejší výměny vody v potrubí a současně probíhá pravidelné vzorkování ve spotřebištích. Přestože je i zde již voda výrazně lepší, stále nevyhovuje v několika parametrech mírně nad limit pro pitnou vodu.

Z tohoto pohledu a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Vám oznamujeme, že vodu z vodovodní sítě je možno používat pro všechny běžné účely s výjimkou pití, ústní hygieny a ošetřování otevřených ran. Pro pitné účely je i nadále nutné používat pitnou vodu z přistavených cisteren, ve kterých je voda pravidelně vyměňována.

I nadále budeme pravidelně provádět proplachování vodovodních sítí a odebírat vzorky jak surové vody, tak vody ve spotřebištích a provádět jejich laboratorní rozbory. Pokud rozbory vzorků prokážou kvalitu vody v souladu s vyhláškou pro pitnou vodu, obnovíme zásobování pitnou vodou.

Do té doby je zajištěna pravidelná výměna vody v přistavených cisternách.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Reservační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player