Úvod Aktuality Rozvodům vody je nutné po odstávce věnovat zvýšenou pozornost

Rozvodům vody je nutné po odstávce věnovat zvýšenou pozornost

Přerušení dodávky vody v některých částech města Olomouce

6. květen 2020

S postupným uvolňováním nařízení a omezení, které bylo třeba dodržovat v období šířící se epidemie COVID-19, budou postupně otevřeny další provozovny, obchody, budovy.

Po takovéto dlouhé odstávce je třeba vnitřním rozvodům pitné vody věnovat velkou pozornost.

Při opětovném zprovoznění je nezbytné zabezpečit kvalitu vody ve vnitřním vodovodu budov, za kterou dle zákona nese odpovědnost vlastník budovy.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., doporučuje svým zákazníkům v případech, kdy existuje byť jen minimální podezření na ovlivnění vnitřních rozvodů a kvality vody dlouhodobou odstávkou, následující preventivní opatření: 

  • Před uvedením do provozu vyčistit a vydezinfikovat akumulační nádrže studené vody a teplé užitkové vody.
  • Propláchnout všechny kohoutky trvalým proudem vody po dobu nejméně 5 minut, tak aby byla zajištěna obměna veškeré vody ve vnitřních rozvodech budovy.
  • V případě složitějších problémů doporučujeme kontaktovat společnosti specializující se na čištění a dezinfekci vnitřního vodovodu.
  • Všeobecně při správě vnitřních vodovodních rozvodů brát ohled na doporučení Státního zdravotního ústavu „Zásady správné péče o vnitřní vodovod".

Více informací na stránkách SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod?highlightWords=vodovod

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Pokladna uzavřena!