Úvod Aktuality Implementace ISO 37001

Implementace ISO 37001

Implementace ISO 37001

25. květen 2021

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je držitelem čtyř certifikátů ISO norem.

Každý z nich reprezentuje dodržování standardů mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem ve Švýcarské Ženevě. Stávající ISO v naší společnosti zajišťují standardy v oblastech: řízení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energiemi, více o certifikaci.

V roce 2020 bylo rozhodnuto o zahájení implementace dalšího systému. Jedná se o normu ISO 37001:2016 Systémy protikorupčního managementu. Cílem je úspěšná certifikace do konce roku 2021.

Jak napovídá název, jedná se o zavedení široké škály opatření, která zamezují možnost tvorby korupční příležitosti. Systém zachycuje všechny oblasti každodenních činností a vztahuje se na všechny zúčastněné strany.

Jedny z prvních dokumentů, které určují rámec dalším, již konkrétnějším jsou Etický kodex, Protikorupční kodex, politika MOVO (všeobecná) a protikorupční politika MOVO, více o dokumentech.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.