Úvod Aktuality Změna  výpočtu množství srážkových vod

Změna výpočtu množství srážkových vod

Změna  výpočtu množství srážkových vod

23. duben 2014

Změna ve výpočtu množství srážkových vod je účinná od 1.4.2014!

Od 1.4.2014 je účinné ustanovení § 31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (dokument Adobe PDF)§ 31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. (dokument Adobe PDF)zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.

Podle tohoto ustanovení je nově, pro výpočet množství srážkových vod odvedených do kanalizace, povinně použit  tzv. srážkový normál, což je srážkový úhrn za 30-ti leté období od roku 1961 do 1990. Ten bude používán až do roku 2020.

Faktury i smlouvy budou podle znění vyhlášky upraveny bez nutnosti podepisovat dodatky ke smlouvám.

Bližší informace můžete získat na našich webových stránkách, nebo na stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz

 

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu - výpočet.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Pokladna uzavřena!