Úvod Kontakty Provozy společnosti

Provozy společnosti

Které objekty můžete v MOVO navštívit?

 

v Olomouci:

  • Historickou čerpací stanici Chválkovice s unikátní ukázkou chodu parního stroje. Jedná se o technickou památku z roku 1889, která až do roku 1960 sloužila pro zásobování hanácké metropole pitnou vodou.
  • Moderní úpravnu vody Černovír, jejíž výstavba dokončená v roce 2001 umožnila opětovné využití zdrojů v Černovírském lese, zasažených povodní v roce 1997, pro zásobování Olomoucka pitnou vodou.
  • Čistírnu odpadních vod v Olomouci - Nových Sadech, která v uplynulém období prošla náročnou intenzifikací a modernizací a splňuje tak náročné normy kvality vypouštěných odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala po vstupu do EU. 


Upozornění motorizovaným zájemcům: Objekty ÚV Černovír a parní čerpací stanice Chválkovice se nacházejí v ochranném pásmu vodních zdrojů, příjezd k nim autem je proto zakázán. V případě zájmu o prohlídku je nejlepší využít městskou hromadnou dopravu spojenou s krátkou vycházkou. 
Oproti tomu před areálem ČOV Olomouc - Nové Sady je možno parkovat omezené množství vozidel. Návštěvníkům však i zde doporučujeme přijet městskou hromadnou dopravou, jejímž příjezdům jsou uzpůsobeny i začátky prohlídek.

 

v Uničově:

  • Čistírnu odpadních vod Uničov, která byla uvedena do provozu koncem 60. let minulého století, díky kompletní rekonstrukci ukončené v roce 2003 dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků vypouštěných odpadních vod. Důvodem pro přísnou kontrolu a nadstandardní kvalitu vypouštěných vod je mimo jiné i ten fakt, že jejím recipientem, do kterého jsou vyčištěné OV vypouštěny, je řeka Oskava, která dále protéká prameništi Pňovice a Březová, které tvoří jeden z důležitých zdrojů pitné vody pro skupinový vodovod Olomouc.

 

v Prostějově:

  • Čistírnu odpadních vod Kralický Háj,která byla uvedena do provozu v roce 2001 a v uplynulém období prošla intenzifikací. Splňuje tak náročné normy kvality vypouštěných odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala po vstupu do EU. Čistírna se nachází v průmyslové zóně směrem z Prostějova na Kralický Háj, na pravém břehu říčky.

 

na Zlínsku:

  • Čistírnu odpadních vod Zlín - Malenovice. Na trase Zlín - Otrokovice na konci sídliště Malenovice odbočka doprava přes železniční přejezd a most. Zastávka MHD č. 2,6,10 Sklady. Nebo pěší vycházkou či cykloturistikou podél řeky Dřevnice.
  • Úpravnu vody Klečůvka u Zlína, zde se nachází také akreditovaná laboratoř společnosti. Úpravna byla uvedena do provozu v roce 1975 a zrekonstruována byla v roce 2003. Jedná se o moderní úpravnu vody, která upravuje vodu z přehrady Slušovice pro celou východní část Zlína (až po Prštné). Úpravna vody Klečůvka se nachází nad obcí Lípa ve svahu kopce. Přijet můžete vlakemna zastávku „Lípa nad Dřevnicí“ a pěší procházkou cca 20 minut: kolem bývalého dřevařského závodu, přes most na řece Dřevnici a kolmo do kopce kolem bílých bytovek, za nimi doprava podél modrého plotu k brance do areálu úpravny. Druhá možnost je autobusem na zastávku „Slušovice přehrada“ a 7 minut pěšky přes silnici, kolem učiliště po chodníku do kopce, přes remízku až k areálu úpravny. Autem se na úpravnu dostanete tak, že odbočíte za Lípou směrem na Slušovice a dáte se 3. odbočkou vlevo. (Odbočka je až za mostem cca jeden kilometr od hlavního tahu na Vizovice, těsně před šedým domkem na pravé straně, odbočuje se vlevo do lesa strmě do kopce.) V areálu je možnost parkování.

ČOV Olomouc - Nové sady

ČOV Prostějov - Kralický Háj

ČOV Olomouc - Nové sady

 

ČOV Prostějov - Kralický Háj
ČOV Uničov ČOV Zlín - Malenovice
ČOV Uničov ČOV Zlín - Malenovice
ČS Chválkovice - parní stroj ČS Chválkovice
ČS Chválkovice-parní stroj ČS Chválkovice
ÚV Černovír ÚV Klečůvka
ÚV Černovír ÚV Klečůvka

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.