Úvod Média Tiskové zprávy Cena vody pro rok 2015

Cena vody pro rok 2015

Cena vody pro rok 2015

1. prosinec 2014

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Význam¬nou položkou jsou také prostřed¬ky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dob¬rém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2015

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 15 %

 

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

   

vodné

33,75

38,81

stočné

37,80

43,47

celkem

71,55

82,28

Prostějovsko

   

vodné

36,92

42,46

stočné

34,25

39,39

celkem

71,17

81,85

Zlínsko

   

vodné

37,91

43,60

stočné

36,97

42,52

celkem

74,88

86,12

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

vodné

 34,89

40,12 

Konice

   
stočné

47,19

54,27

Smržice    

stočné

 36,98 

 42,53 

Křelov-Břuchotín

   
vodné 32,21 35,43
stočné 24,85 27,33
celkem 57,06 62,76 
Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit), cena platná od 1.4.2015

vodné

44,49

51,16

stočné

36,97

42,52

celkem

81,46

93,68

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Středa    8 – 12    13 -17

Pátek      8 – 12

 

Pokladna uzavřena!