Úvod Média Tiskové zprávy Tiskové zprávy 2014 Podzimní deratizace na Zlínsku

Podzimní deratizace na Zlínsku

Podzimní deratizace na Zlínsku

1. říjen 2014

Provozovatel vodovodů a kanalizací na území okresu Zlín, společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zajišťuje jako každý rok i v letošním roce podzimní etapu plošné deratizace stokové sítě.

Dle platného harmonogramu deratizace probíhá od 8. 9. 2014 do 24. 10. 2014 v krajském městě Zlín, na území měst Otrokovice, Napajedla, Vizovice, Luhačovice, Valašské Klobouky, Slavičín, Brumov-Bylnice a dalších menších obcí. Celkově se jedná o preventivní ošetření kanalizačních sítí v délce téměř 665 km.

Na podzimní etapu deratizace bude vynaloženo 250 tisíc korun a spotřebuje se téměř 0,7 tuny nástrah. Rozsahem prací je podzimní etapa méně náročná než jarní, jejím hlavním cílem je především ověření účinnosti jarní deratizace.

Konkrétně ve Zlíně deratizace kanalizačních sítí probíhá v termínu 8. 9. 2014 - 30. 9. 2014. Mimo kanalizační stoky proběhne rovněž deratizace důležitých objektů stokové sítě (čistíren odpadních vod a kanalizačních čerpacích stanic. Na deratizaci stok bude navazovat deratizace povrchová. Jedná se např. o deratizování tepelných kanálů pod městem, kotelen a výměníkových stanic, sklepních prostor činžovních domů a deratizace areálů a objektů rozhodujících podniků na území města Zlína.

Plošná deratizace se provádí pulzační metodou pomocí kombinované nástrahy. To je směs granulí a zrna v mikrotenových sáčcích, která je ošetřena tak, aby byla odolná proti vlhkosti. Účinnou látkou je antikoagulant, který zabraňuje srážlivosti krve a hlodavci tak bezbolestně hynou asi po 7 dnech na vnitřní vykrvácení. Harmonogram i výsledky prací jsou konzultovány a zasílány Krajské hygienické stanici ve Zlíně, se kterou prováděcí firma úzce spolupracuje. Zvláště ve velkých městech se musí provádět deratizace pravidelně, dochází tak ke korigování početního stavu potkanů na přiměřené úrovni.

Likvidace potkanů má dva důvody: zdravotně-hygienický, protože potkani přenášejí množství nemocí a ekonomický, kdy potkani způsobují svou činností velké škody. Kanalizační síť je domovem velkého množství potkanů. Nejenom zbytky u popelnic, ale také tím, co vše doma spláchneme nebo na ulici naházíme do kanálů, přispíváme k životu těchto škůdců. Deratizace stokové sítě se provádí na jaře a na podzim, místa s častějším výskytem potkanů se kontrolují častěji. Někdy je nutné provést v průběhu roku i doplňkové lokální ošetření ložisek se zvýšeným výskytem hlodavců. Pokud se takové ložisko někde vyskytne, mohou je sami občané nahlásit na dispečink naší společnosti.


MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Středa    8 – 12    13 -17

Pátek      8 – 12

 

Pokladna uzavřena!