Úvod Média Tiskové zprávy Tiskové zprávy 2016 Úpravna vody Černovír

Úpravna vody Černovír

Úpravna vody Černovír

19. říjen 2016

Úpravna vody Černovír spolu s úpravnou vody Příkazy zásobují systém Skupinového vodovodu Olomouc, který provozuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

ÚV Černovír je situována v severní části města Olomouce v lokalitě černovírského lesa a je zdrojem pitné vody pro část města Olomouce a pro další přilehlé obce ležící severozápadně od města Olomouce. Byla uvedena do provozu v roce 1972 s kapacitou vody 450 l/s. Zdrojem pro úpravnu byla podzemní voda z prameniště Černovír, Štěpánov a Moravská Hůzová, která byla dříve upravována jen odkyselením, aerací a desinfekcí a od roku 2001 i voda z nově vybudovaného prameniště Chomoutov.

Zhoršením kvality podzemní vody po povodních v červenci 1997, byla v roce 1999 zahájena rekonstrukce úpravny, která zahrnovala vybudování filtrace, doplnění dávkování manganistanu draselného, koagulantu a ozónu. Pro hygienické zabezpečení vody bylo navrženo dávkování chlordioxidu. Po této rekonstrukci se úpravna vody Černovír stala moderním technologickým zařízením s vysokým stupněm automatizace.  Současný maximální výkon úpravny je 300 l/s, ale vzhledem k poklesům odběrů vody v posledních letech je tato úpravna využívána jen z 50 %. Rovněž ve vztahu ke zlepšené kvalitě podzemní vody je z provozu odstavena jednotka ozonizace a výroby chlordioxidu a hygienické zabezpečení vody je zajišťováno dávkováním chlóru.

Voda, dodávaná spotřebitelům do vodovodní sítě je velmi dobré kvality, jelikož podléhá přísné kontrole jakosti zajišťované provozovatelem veřejného zásobování podle vyhlášky č.252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a je rovněž pod dozorem orgánu ochrany veřejného zdraví tj. místně příslušné hygienické stanice. U vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů. Požadavky na jakost pitné vody a její kontrolu v zákoně o ochraně veřejného zdraví vycházejí v zásadě z evropské Směrnice Rady 98/83/ES  o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

Historická čerpací stanice Chválkovice

V těsné blízkosti úpravny vody Černovír stojí technický unikát – historická parní vodárna Chválkovice z roku 1889, která byla společně s jímací studnou E0 v minulosti zdrojem pitné vody pro Olomouc a byla součástí novodobého vodovodu Olomouc. Byla v provozu až do roku 1960, kdy byla elektrizována a převedena na ponorná čerpadla. Dnes je velmi cennou technickou památkou a je jedinou dochovanou parní vodárnou v České republice, navíc umístěnou ve svém původním prostředí. V objektu parní vodárny několikrát během roku probíhají exkurze s výkladem i krátkou ukázkou chodu zařízení pro zájemce z řad veřejnosti.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., člen skupiny Veolia Česká republika, působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje téměř 400 tis. obyvatel, má 458 zaměstnanců a provozuje celkem 30 úpraven vod, 158 vodojemů a 28 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro  2 138 km vodovodních a 1 290 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 6 zákaznických center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově, Valašských Kloboukách a Konici. Nonstop mohou zákazníci využívat zákaznickou linku 840 668 668 nebo nově mobilní linku 601 276 276.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Pokladna uzavřena!