Úvod O společnosti Podporujeme Biodiverzita

Biodiverzita

Moravská vodárenská, a.s. podporuje přírodní rozmanitost v provozovaných areálech

Příroda může být rozmanitá v centrech velkých měst, nebo dokonce v průmyslových areálech. Mnoho vzácných živočichů důležitých pro ekosystém zde může najít domov v broukovišti, hmyzím hotelu nebo v ptačích budkách. Také zde mohou být vysazovány původní a důležité druhy rostlin. Skupina Veolia v loňském roce pokračovala v dlouholeté spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), který v jejích čtrnácti provozovnách zpracoval audit s doporučeními, jak přispět k biodiverzitě v dané lokalitě. Nová opatření tak byla realizována například v čistírnách odpadních vod v Olomouci a ve Zlíně-Malenovicích nebo v areálu prameniště v Brodku u Prostějova

Společnosti skupiny Veolia se podporou rozmanitosti přírodních druhů zabývají již několik let a zaměřují se nejen na vyhodnocování vlivu své činnosti, ale také na místní ekosystémy. Mezi nejčastější úpravy patří budování hmyzích hotelů a broukovišť, zřizování úkrytů pro ptáky, úprava travnatých ploch a výsadba stromů.  Mnohá opatření jsou prováděna svépomocí se zapojením vlastních zaměstnanců.

V čistírnách odpadních vod společnosti Moravská vodárenská v Olomouci a ve Zlíně byly v prostoru dešťových zdrží a na travnatých plochách vysazeny ovocné stromy starých krajových odrůd se zvýšenou odolností proti chorobám. Mezi ně patří třešeň, jabloň a slivoň. Tyto stromy budou v budoucnosti poskytovat úkryt i potravu živočichům v areálu. Podobnou funkci mají rovněž nové ostrůvky kvetoucích a bobulových keřů (buddleia, růže šípková, hloh, trnka). Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin byly do areálu osazeny ptačí budky jak pro pěvce, tak pro dravce. Naplánována jsou i další opatření navržená odborným partnerem (ČSOP), např. instalace dřevěných neloupaných klád, dřevěné molo s náspem a plovoucí ostrov s vodní vegetací do nádrže a zřízení broukoviště a kamenných rovnanin pro plazy.

 

Biodiverzita v MOVO (1) Biodiverzita v MOVO (10)
Biodiverzita v MOVO (4) Biodiverzita v MOVO (5)
Biodiverzita v MOVO (6) Biodiverzita v MOVO (7)

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.