Úvod O společnosti Podporujeme MiNiGRANTY

MiNiGRANTY

Desáté granty pro zaměstnance skupiny Veolia jsou rozdány

Jubilejní desátý ročník programu MiNiGRANTY oceňující dobrovolnictví zaměstnanců skupiny Veolia právě vrcholí. Správní rada Nadačního fondu Veolia schválila na svém jednání 25.5.2017 finanční podporu pro 144 z celkem 320 přihlášených projektů. Rozděleno mezi ně bude 3,8 milionu korun. Předávání MiNiGRANTŮ probíhá formou setkání se zaměstnanci a obdarovanými organizacemi v jednotlivých regionech od června do září.

MiNiGRANTY patří k nejvýznamnějším programům nadačního fondu. Jejich prostřednictvím podporuje skupina Veolia již od roku 2008 dobrovolnictví svých zaměstnanců konané ve volném čase. Každý zaměstnanec může získat až 50 tisíc korun na jakkoli zaměřený veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí. Celkem bylo v rámci programu za 10 let podpořeno 1159 projektů částkou 30 milionů korun.

„Tematické zaměření přihlášených projektů je stejně pestré jako zájmy našich kolegů, z celkových téměř 7000, které skupina Veolia u nás v České republice zaměstnává,“ uvádí Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. Největší počet vybraných projektů (36 %) pomáhá znevýhodněným skupinám obyvatel (senioři, děti vyrůstající mimo klasickou rodinu, fyzicky či mentálně handicapovaní). Druhou velkou skupinu představují projekty zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (26 %). „Řada našich kolegů totiž funguje ve volném čase jako trenéři a trenérky sportovních oddílů, vedoucí skautských družin a dalších kroužků,“ komentuje Vendula Valentová a dodává: „Velkou radost máme také z toho, že roste počet projektů zaměřených na ochranu přírody a podporu ohrožených druhů. Program s tímto zaměřením realizuje už od roku 2011 i sama firma.“

K letošnímu desátému ročníku konání programu a také v rámci oslav 15. narozenin celého nadačního fondu byla navíc vyhlášena Soutěž o dvojnásobný MiNiGRANT. Z 12 nominovaných bylo vybráno 6 projektů, které v období 1. - 10.6. sbíraly hlasy ve veřejném hlasování na webových stránkách nadačního fondu. Tři nejúspěšnější získají dvojnásobek MiNiGRANTu na svůj další rozvoj.

Do programu je zapojena také společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která provozuje vodohospodářské služby na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Ve výběrovém řízení letošního ročníku MiNiGRANTŮ uspělo 8 zajímavých projektů z oblasti sociální, sportovní i ekologické, jako například instalace čmelínů v přírodě, vybavení přírodní učebny na zahradě školy pro děti s poruchou autistického spektra a děti s kombinovaným postižením, bezbariérové vybavení koupelny pro nevidomou dívku s kvadruplegií, apod.

Slavnostní předávání MiNiGRANTŮ® společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. proběhlo ve čtvrtek 22. června, v obřadní síni Baťovy vily ve Zlíně, za přítomnosti vážených hostů. Diplomy oceněným dobrovolníkům z řad zaměstnanců společnosti předával generální ředitel Martin Bernard a celým programem provázela ředitelka Nadačního fondu Veolia Vendula Valentová.

Více informací k programu na www.minigranty.cz nebo na www.nfveolia.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player