Úvod O společnosti Podporujeme MiNiGRANTY

MiNiGRANTY

Vážíme si dobrovolnictví našich zaměstnanců

 

Projekt MiNiGRANTY® VEOLIA je hlavním a největším programem Nadačního fondu Veolia a zároveň příležitostí pro všechny zaměstnance společností skupiny Veolia v České republice získat finanční podporu pro veřejně prospěšné projekty, na jejichž realizaci se sami podílejí jako dobrovolníci.

Prostřednictvím jednotlivých projektů mohou naši kolegové dobrovolníci neustále prokazovat svou dobrou vůli zlepšit věci kolem sebe. V roce 2019 uspělo celkem 7 zaměstnanců společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., která provozuje své vodohospodářské služby na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Na dobré skutky byla rozdělena částka 250 000 Kč. Byly podpořeny projekty ekologické, sociální či volnočasové. Slavnostní předávání MiNiGRANTŮ® za společnost MOVO se uskutečnilo v červnu v obřadní síni Baťovy vily ve Zlíně za přítomnosti vážených hostů. V úspěšně se rozvíjejícím projektu MiNiGRANTY® bude naše společnost pokračovat i v následujících letech a věříme, že se opět najde spousta příležitostí a dobrých lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale usilují i o dobro druhých.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.