Úvod O společnosti Výrobní a ekonomická data

Výrobní a ekonomická data

 

Hlavní ukazatele výroby pitné vody za rok 2020

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 

400 504

Voda vyrobená určená k realizaci /tis. m3

21 310

Počet provozovaných úpraven pitné vody

30

Počet provozovaných vodojemů

 157

Počet vodovodních přípojek  

 73 218

Celková délka provozovaných vodovodních řadů a sítí (bez přípojek)/km

 2 211

  

Hlavní ukazatele odvádění a čištění odpadních vod za rok 2020
Množství vyčištěných odpadních vod /tis. m3

37 845

Počet obyvatel připojených na kanalizační síť

316 606

Počet provozovaných čistíren odpadních vod     27
Počet přečerpacích stanic odpadních vod 282
Počet kanalizačních přípojek 52 285
Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek)  1 382

 

Ekonomická data   
Základní kapitál společnosti  115 901 000 Kč 
Obrat společnosti  1,529 miliardy Kč 
Počet zaměstnanců  471

 

Specifická spotřeba vody na obyvatele a den      

l/osoba/den

 Průměrná spotřeba vody Olomoucko (l/osoba/den)               94      

 Průměrná spotřeba vody Prostějovsko (l/osoba/den)

              84
 Průměrná spotřeba vody Zlínsko (l/osoba/den)               86

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.