Úvod O společnosti Výrobní a ekonomická data

Výrobní a ekonomická data

 

Hlavní ukazatele výroby pitné vody za rok 2022

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 

209 990

Voda vyrobená určená k realizaci /tis. m3

16 913

Počet provozovaných úpraven pitné vody

23

Počet provozovaných vodojemů

 54

Počet vodovodních přípojek  

36 669

Celková délka provozovaných vodovodních řadů a sítí (bez přípojek)/km

1 211

  

Hlavní ukazatele odvádění a čištění odpadních vod za rok 2022
Množství vyčištěných odpadních vod /tis. m3

25 571

Počet obyvatel připojených na kanalizační síť

163 748

Počet provozovaných čistíren odpadních vod     14
Počet přečerpacích stanic odpadních vod 238
Počet kanalizačních přípojek 25 152
Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek) 628

 

Průměrná spotřeba vody Olomoucko (l/osoba/den) 102
Průměrná spotřeba vody Prostějovsko (l/osoba/den) 84

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.