Úvod O společnosti Výrobní a ekonomická data

Výrobní a ekonomická data

 

Hlavní ukazatele výroby pitné vody za rok 2019

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 

399 909

Voda k realizaci /tis. m3

22 100

Počet provozovaných úpraven pitné vody

30

Počet provozovaných vodojemů

 157

Počet vodovodních přípojek  

 72 320

Celková délka provozovaných vodovodních řadů a sítí (bez přípojek)/km

 2 198

  

Hlavní ukazatele odvádění a čištění odpadních vod za rok 2019
Množství vyčištěných odpadních vod /tis. m3

31 885

Počet obyvatel připojených na kanalizační síť

317 096

Počet provozovaných čistíren odpadních vod     27
Počet přečerpacích stanic odpadních vod 282
Počet kanalizačních přípojek 51 778
Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek)  1 363

 

Ekonomická data   
Základní kapitál společnosti  115 901 000 Kč 
Obrat společnosti  1,527 miliardy Kč 
Počet zaměstnanců  471

 

Specifická spotřeba vody na obyvatele a den      

l/osoba/den

 Průměrná spotřeba vody Olomoucko (l/osoba/den)               93      

 Průměrná spotřeba vody Prostějovsko (l/osoba/den)

              81
 Průměrná spotřeba vody Zlínsko (l/osoba/den)               85

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Pokladna uzavřena!