Úvod O společnosti Výrobní a ekonomická data

Výrobní a ekonomická data

 

Hlavní ukazatele výroby pitné vody za rok 2018

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 

399 311

Voda k realizaci /tis. m3

22 137

Počet provozovaných úpraven pitné vody

30

Počet provozovaných vodojemů

 157

Počet vodovodních přípojek  

 71 390

Celková délka provozovaných vodovodních řadů a sítí (bez přípojek)/km

 2 187

  

Hlavní ukazatele odvádění a čištění odpadních vod za rok 2018
Množství vyčištěných odpadních vod /tis. m3

29 912

Počet obyvatel připojených na kanalizační síť

315 955

Počet provozovaných čistíren odpadních vod     27
Počet přečerpacích stanic odpadních vod 147
Počet kanalizačních přípojek 50 948
Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek)  1 316

 

Ekonomická data   
Základní kapitál společnosti  115 901 000 Kč 
Obrat společnosti  1,470 miliardy Kč 
Počet zaměstnanců  473

 

Specifická spotřeba vody na obyvatele a den      

l/osoba/den

 Průměrná spotřeba vody Olomoucko (l/osoba/den)               96      

 Průměrná spotřeba vody Prostějovsko (l/osoba/den)

              78
 Průměrná spotřeba vody Zlínsko (l/osoba/den)               81

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player