Úvod O společnosti Výrobní a ekonomická data

Výrobní a ekonomická data

 

Hlavní ukazatele výroby pitné vody za rok 2021

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 

226 477

Voda vyrobená určená k realizaci /tis. m3

12 344

Počet provozovaných úpraven pitné vody

23

Počet provozovaných vodojemů

 54

Počet vodovodních přípojek  

 36 254

Celková délka provozovaných vodovodních řadů a sítí (bez přípojek)/km

 1 074

  

Hlavní ukazatele odvádění a čištění odpadních vod za rok 2021
Množství vyčištěných odpadních vod /tis. m3

21 564

Počet obyvatel připojených na kanalizační síť

163 540

Počet provozovaných čistíren odpadních vod     14
Počet přečerpacích stanic odpadních vod 235
Počet kanalizačních přípojek 24 861
Délka provozovaných kanalizačních sítí (bez přípojek)  834

 

Ekonomická data   
Základní kapitál společnosti  115 901 000 Kč 
Obrat společnosti  1,529 miliardy Kč 
Počet zaměstnanců  259

 

 Průměrná spotřeba vody Olomoucko (l/osoba/den)               94      

 Průměrná spotřeba vody Prostějovsko (l/osoba/den)

              84

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.