Úvod Služby Montáž a výměna vodoměrů

Montáž a výměna vodoměrů

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem o metrologii. Jakýkoliv zásah do vodoměru je bez souhlasu provozovatele nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Toto zajištění se děje pomocí plomb umístěných před a za vodoměrem. Poškození vodoměru musí odběratel neprodleně nahlásit provozovateli.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.