Úvod Služby Montáž a výměna vodoměrů

Montáž a výměna vodoměrů

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem o metrologii. Jakýkoliv zásah do vodoměru je bez souhlasu provozovatele nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Toto zajištění se děje pomocí plomb umístěných před a za vodoměrem. Poškození vodoměru musí odběratel neprodleně nahlásit provozovateli.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Středa    8 – 12    13 -17

Pátek      8 – 12

 

Pokladna uzavřena!