Úvod Voda hrou Provozy společnosti

Provozy společnosti

Které objekty můžete v MOVO navštívit?

v Olomouci:

  • Historickou čerpací stanici Chválkovice s unikátní ukázkou chodu parního stroje. Jedná se o technickou památku z roku 1889, která až do roku 1960 sloužila pro zásobování hanácké metropole pitnou vodou.
  • Moderní úpravnu vody Černovír, jejíž výstavba dokončená v roce 2001 umožnila opětovné využití zdrojů v Černovírském lese, zasažených povodní v roce 1997, pro zásobování Olomoucka pitnou vodou.
  • Čistírnu odpadních vod v Olomouci - Nových Sadech, která v uplynulém období prošla náročnou intenzifikací a modernizací a splňuje tak náročné normy kvality vypouštěných odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala po vstupu do EU. 

Upozornění motorizovaným zájemcům: Objekty ÚV Černovír a parní čerpací stanice Chválkovice se nacházejí v ochranném pásmu vodních zdrojů, příjezd k nim autem je proto zakázán. V případě zájmu o prohlídku je nejlepší využít městskou hromadnou dopravu spojenou s krátkou vycházkou. 
Oproti tomu před areálem ČOV Olomouc - Nové Sady je možno parkovat omezené množství vozidel. Návštěvníkům však i zde doporučujeme přijet městskou hromadnou dopravou, jejímž příjezdům jsou uzpůsobeny i začátky prohlídek.

v Uničově:

  • Čistírnu odpadních vod Uničov, která byla uvedena do provozu koncem 60. let minulého století, díky kompletní rekonstrukci ukončené v roce 2003 dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků vypouštěných odpadních vod. Důvodem pro přísnou kontrolu a nadstandardní kvalitu vypouštěných vod je mimo jiné i ten fakt, že jejím recipientem, do kterého jsou vyčištěné OV vypouštěny, je řeka Oskava, která dále protéká prameništi Pňovice a Březová, které tvoří jeden z důležitých zdrojů pitné vody pro skupinový vodovod Olomouc.

v Prostějově:

  • Čistírnu odpadních vod Kralický Háj, která byla uvedena do provozu v roce 2001 a v uplynulém období prošla intenzifikací. Splňuje tak náročné normy kvality vypouštěných odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala po vstupu do EU. Čistírna se nachází v průmyslové zóně směrem z Prostějova na Kralický Háj, na pravém břehu říčky.

ČOV Olomouc - Nové sady

ČOV Prostějov - Kralický Háj

ČOV Olomouc - Nové sady

 

ČOV Prostějov - Kralický Háj
ČOV Uničov ÚV Černovír
ČOV Uničov ÚV Černovír
ČS Chválkovice - parní stroj ČS Chválkovice
ČS Chválkovice-parní stroj ČS Chválkovice

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.