Úvod Vše o vodě Pitná voda Tvrdost vody Chlor ve vodě

Chlor ve vodě

Proč je voda z vodovodu chlorovaná?

  


   Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z úpravny vody desinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. V některých případech může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce vody, proto se provádí dochlorování pitné vody ve vodojemech a ve vodovodní síti. Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká, limity pro dávkování chloru v pitné vodě stanovila s vysokou rezervou Světová zdravotnická organizace (maximálně 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého).


Běžně jsou v ČR používány pro desinfekci:


• plynný chlór, koncentrace max. 0,3 mg/l
• chlornany, méně často chloraminy
• oxid chloričitý (možný vznik chloritanů, které mají dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění mezní hodnotu 0,2 mg/l)
• ozón (při ozonizaci vody dochází k okamžité desinfekci, ozón nepůsobí v průběhu distribuce, proto je většinou ozón kombinován s chlórem)


Další typy možné desinfekce pitné vody založené na fyzikálním principu:


• UV záření
• membránová filtrace


   Každý uvedený způsob desinfekce má svoje výhody i nevýhody. Jedním z důležitých faktorů je požadovaná účinnost desinfekce v dané lokalitě, ekonomika způsobu desinfekce a v neposlední řadě riziko vzniku vedlejších produktů desinfekce (trihalomethany THM, chloritany, halogenoctové kyseliny HAA, bromičnany). Chlorace pitné vody stále patří v ČR k nejběžnějším způsobům desinfekce, kdy velkou roli hraje ekonomika tohoto kroku. Voda opouští úpravnu vody ve výborné bakteriologické kvalitě a obsahuje pouze prvky nezbytné pro Vaše zdraví, zejména soli a minerály. Aby tato kvalita byla zachována až k Vašemu vodovodnímu kohoutku a aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí náhodné sekundární kontaminace, je nezbytné do upravené vody přidat chlór. Ten se přidává ve velmi malých dávkách na výstupu z úpravny vody a poté v různých částech distribuční sítě. Chlór se přidává dodatečně z toho důvodu, že dochází k jeho spotřebování v průběhu distribuce vody, a to tím že reaguje se stěnami potrubí a s dalšími složkami obsaženými ve vodě včetně nežádoucích mikroorganismů.


Jak zmírnit vliv chlóru na chuť a aroma pitné vody?


   V závislosti na místě v síti má voda slabší či silnější aroma chlóru. Odstranit jej můžete následujícími způsoby:


• před konzumací nechte vodu několik minut „odstát“
• před konzumací přidejte do vody pár kostek ledu nebo několik kapek citrónu
• uchovávejte vodu v chladničce v uzavřených skleněných láhvích (po dobu max.24h)
• vodu můžete také před konzumací krátce převařit

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.