Úvod Vše o vodě Pitná voda Vlastnosti vody

Vlastnosti vody

Vlastnosti vody

 


   Voda H2O je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Tvoří spolu se vzduchem – atmosférou základní podmínky života na Zemi. Tuto životadárnou tekutinu bychom si měli chránit, protože velmi rychle ubývá.

 

 

   Jak tvrdá je voda a co to znamená? Proč se do vody musí přidávat chlór a proč je někdy bíle zabarvená? Na tyto a další otázky se dozvíte odpovědi právě v této rubrice.


Tvrdost vody

   Tvrdost vody popisuje podíl mineralizace vody. Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové. Pokud se stanovuje tvrdost jako suma vápníku


Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké?


Tvrdá voda:
• Mýdlo málo pění a snadno se oplachuje.
• Na hladině kávy nebo čaje se tvoří povlak.
• Z jídel a nápojů se ztrácejí aromatické látky.
• Prodlužuje se doba vaření masa a zeleniny.
• Zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení (na vanách, umyvadlech…)
• Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, v ohřívačích vody, v kotlích a v domácích elektrospotřebičích. Na druhou stranu však chrání potrubí před korozí.


Optimální tvrdost pitné vody ze zdravotního hlediska

   Ze zdravotních hledisek dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Optimum v pitné vodě je uvedeno ve vyhlášce pro pitnou vodu. Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

 

Technické hledisko

   Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, ani voda tvrdá, která zase snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Tvrdá voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho spotřebu. Specifickým problémem se stává tvrdost u teplé vody. Když voda obsahuje hydrogenuhličitany, dojde při zahřívání k odstranění CO2 změně hydrogenuhličitanu na uhličitan (vápenatý), který se vysráží ve formě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů.

 

Jak omezovat tvorbu vodního kamene?

Pokud je Vaše voda velmi tvrdá, řiďte se následujícími doporučeními:
- Pro ohřívače vody nebo kotle omezte teplotu vody na 60°C. Při vyšších teplotách se vodní kámen usazuje mnohem rychleji.
- Pro domácí spotřebiče: Řiďte se pokyny výrobce spotřebiče. Abyste zabránili příliš rychlému usazování vodního kamene, můžete používat přípravky proti tvorbě vodního kamene. Pokud je Vaše voda extrémně tvrdá, můžete si nainstalovat změkčovač vody na přívod vody k domácím spotřebičům. Chcete-li jej instalovat na přívod vody určené ke konzumaci, musí splňovat hygienické normy.

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12