Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného

Ceny vodného a stočného

Cena vody zahrnuje

  • vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody
  • stočné - náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod.

Cena je jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

V ceně vody je zahrnuto zvyšování cen vstupů a poklesy spotřeby. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR).

Zvyšování ceny vodného a stočného je i nadále používáno na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná záležitost. 

Cena vody pro rok 2021

Ceny vodného a stočného za minulá léta:

Cena vody za rok 2020

Cena vody za rok 2019

Cena vody za rok 2018

Cena vody za rok 2017

Cena vody za rok 2016

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.