Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného Cena vody pro rok 2010

Cena vody pro rok 2010

Ceny vody pro rok 2010 schválily na svých jednáních v průběhu měsíce listopadu vlastnické společnosti na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné – náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Cena bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

V ceně vody je zahrnuto zvyšování cen služeb, materiálu a elektrické energie pro podniky. Významný nárůst je u cen základních vstupů – tedy surové vody a vody převzaté. Projevují se důsledky poklesu spotřeby pitné a objemu odkanalizované vody. Do cen stočného vstupují rovněž náklady na provozování nově budovaných a rekonstruovaných kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Vzhledem k morálnímu a fyzickému opotřebení infrastruktury dochází k významnému nárůstu četnosti poruch a s tím souvisejícímu nárůstu nákladů na jejich odstraňování. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny.  (Cenový výměr MF ČR).

Průměrná čtyřčlenná rodina na Olomoucku tedy od nového roku měsíčně zaplatí za vodné a stočné o 48,42 korun více. Na Prostějovsku čtyřčlenná domácnost zaplatí na vodném a stočném o 18,01 Kč měsíčně více než loni. A na Zlínsku průměrná rodina zaplatí měsíčně o 91,67 Kč více za vodné a stočné než v loňském roce.

Zvyšování ceny vodného a stočného je i nadále používáno na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná záležitost.

Cena vody pro rok 2010

Cena bez DPH

 Kč/m3

Cena s DPH 9 %

Kč/m3

Olomoucko

 

vodné

29,24

32,16

stočné

31,50

34,65

celkem

60,74

66,81

Prostějovsko

 

vodné

30,42

33,46

stočné

25,08

27,59

celkem

55,50

61,05

Zlínsko

 

vodné

33,87

37,26

stočné

30,82

33,90

celkem

64,69

71,16

Svazek obcí Věrovany,

Dub nad Moravou, Charváty

 

vodné

30,88

33,97

 

Odůvodnění výše cen vodného a stočného 2010 :

Olomoucko (dokument Adobe PDF)Olomoucko 131.9 KB

Prostějovsko (dokument Adobe PDF)Prostějovsko 130.0 KB

Zlínsko  (dokument Adobe PDF)Zlínsko 131.2 KB

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12