Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného Cena vody pro rok 2009

Cena vody pro rok 2009

Ceny vody pro rok 2009 schválily na svých jednáních v průběhu měsíce  listopadu vlastnické společnosti na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné - náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Cena bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

V ceně vody je kromě inflačních vlivů zahrnuto zvyšování cen energií (zejména elektřiny a plynu) a významný nárůst cen základních vstupů - tedy surové vody a vody převzaté. Projevuje se zde pokles spotřeby pitné a objemu odkanalizované vody. Vzhledem k morálnímu a fyzickému opotřebení infrastruktury dochází k významnému nárůstu četnosti poruch a s tím souvisejícímu nárůstu nákladů na jejich odstraňování. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny.  (Cenový výměr MF ČR).

Průměrná čtyřčlenná rodina na Olomoucku tedy od nového roku měsíčně zaplatí za vodné a stočné o 53,44 korun více. Na Prostějovsku čtyřčlenná domácnost zaplatí na vodném a stočném o 39,70 Kč měsíčně více než loni. A na Zlínsku průměrná rodina zaplatí měsíčně o 63,47 Kč více za vodné a stočné než v loňském roce.

Zvyšování ceny vodného a stočného je i nadále používáno na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná záležitost. 

Cena vody pro rok 2009 cena bez DPH (Kč/m3) cena s DPH 9% (Kč/m3)
Olomoucko
 vodné 28,51 31,08 
 stočné 29,10 31,72
 celkem 57,61  62,79
 Prostějovsko 
 vodné 29,77  32,45 
 stočné 24,54 26,75
 celkem 54,31  59,20
 Zlínsko 
vodné  30,82  33,59 
stočné 26,95 29,38
celkem 57,77  62,97 
Město Otrokovice 
vodné  30,82  33,59 
stočné  36,24 39,50
celkem  67,06  73,10 
Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty
vodné  30,22  32,94 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12