Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného Cena vody pro rok 2016

Cena vody pro rok 2016

Cena vody rok pro 2016

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2016

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 15 %

 

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

   

vodné

34,59

39,78

stočné

38,64

44,44

celkem

73,23

84,22

Prostějovsko

   

vodné

38,03

43,73

stočné

35,28

40,57

celkem

73,31

84,30

Zlínsko

   

vodné

38,06

43,77

stočné

37,12

42,69

celkem

75,18

86,46

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

vodné

 35,76

41,12 

Konice

   
stočné

54,39

62,55

Smržice    

stočné

 36,98

 42,53

Křelov-Břuchotín    
vodné

28,35

32,60

stočné

31,43

36,14 

celkem

 59,78

68,74 

Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit), cena platná od 1.1.2016

vodné 44,67 51,37

stočné

37,12

42,69

celkem

81,79

94,06

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.