Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného Cena vody pro rok 2017

Cena vody pro rok 2017

 

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2017

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 15 %

 

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

 

 

vodné

34,04

39,15

stočné

38,37

44,13

celkem

72,41

83,28

Prostějovsko

 

 

vodné

38,90

44,74

stočné

36,09

41,50

celkem

74,99

86,24

Zlínsko

 

 

vodné

38,17

43,90

stočné

37,23

42,81

celkem

75,40

86,71

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

vodné

35,76

41,12

Smržice

 

 

stočné

 

 

Křelov-Břuchotín

 

 

vodné

31,03

35,68

stočné

25,45

29,27

celkem

56,48

64,95

Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit)

vodné

44,80

51,52

stočné

37,23

42,81

celkem

82,03

94,33

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.