Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného Cena vody pro rok 2021

Cena vody pro rok 2021

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2021

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 10 %

 

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

   

vodné

36,94

40,63

stočné

44,14

48,55

celkem

81,08

89,18

 

 

 

Prostějovsko

   

vodné

43,68

48,05

stočné

43,54

47,89

celkem

87,22

95,94

 

 

 

Zlínsko

   

vodné

41,47

45,62

stočné

40,77

44,85

celkem

82,24

90,47

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

vodné

39,20

43,12

 

 

 

Křelov-Břuchotín

   

vodné

37,34

41,07

stočné

30,20

33,22

celkem

67,54

74,29

 

 

 

Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit)

vodné

50,31

55,34

stočné

40,77

44,85

celkem

91,08

100,19

     

Obec Dolany ( Dolany, Pohořany Véska)

vodné

39,88

43,87

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.