Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného Cena vody pro rok 2022

Cena vody pro rok 2022

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

 

Cena vody pro rok 2022

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 10 %

 

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

   

vodné

38,72

42,59

stočné

47,43

52,17

celkem

86,15

94,76

 

 

 

Prostějovsko

   

vodné

44,56

49,02

stočné

44,23

48,65

celkem

88,79

97,67

 

 

 

Zlínsko

   

vodné

43,56

47,92

stočné

42,29

46,52

celkem

85,85

94,44

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

vodné

41,39

45,53

 

 

 

Křelov-Břuchotín

   

vodné

35,03

38,53

stočné

34,54

37,99

celkem

69,57

76,52

 

 

 

Dolany

 

 

vodné

40,13

44,14

 

 

 

Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit)

vodné

52,83

58,11

stočné

42,29

46,52

celkem

95,12

104,63

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.