Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Jak platit

Jak platit

Základní způsoby úhrady faktur

Jak platit

SIPO - prostřednictví služby České pošty je možné hradit platby po nahlášení spojovacího čísla SIPO přímo na pobočce naší společnosti.

Bankovní inkaso – platba na základě požadavku Moravské vodárenské, a. s. vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného peněžním ústavem. Platbu inkasem je možné sjednat přímo na pobočce banky, nebo prostřednictvím  internetového bankovnictví.

V obou zmíněných případech potřebujete znát kromě údajů o svém účtu následující údaje:

• Souhlas s inkasem vázaný na bankovní účet/spojení: 27-4183950217/0100
• Četnost čerpání inkasa - závisí na četnosti úhrady záloh a vyúčtování.

Po uplynutí data splatnosti Vám doporučujeme zkontrolovat si realizaci inkasa u Vaší banky.

Výše uvedené způsoby úhrady preferuje většina zákazníků. Jedná se o nejpohodlnější a nejlevnější způsob úhrady.

Prostřednictvím platebních karet

Na pracovišti zákaznického centra Zlín, Olomouc a Prostějov  je možné realizovat bezhotovostní platby bez poplatku prostřednictvím těchto platebních karet:

 

 

VisaElektron

              

 

 

 

 Další možné způsoby úhrady:

• Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu Moravské vodárenské, a. s..
• Přímo vkladem na účet  27-4183950217/0100 na každé pobočce  Komerční Banky.
• Poštovní poukázka A – platbu realizuje odběratel na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“, služba je zpoplatněna dle platného sazebníku České pošty.
• Platba na terminálech SAZKY - výhodou této služby je  4 300 terminálů a nižší 15 ti korunový poplatek, který se nemění v závislosti na výši faktury. K provedení úhrady je třeba předložit obsluze terminálu fakturu, nebo plán záloh s čárovým kódem. Při platbách nad 25 000 Kč bude od 1.8.2017 nasazen do terminálu nový krok, kdy bude obsluha vyzvána k identifikaci občanského průkazu a nahlášení údajů na Call centrum SAZKY. Bez takovéto identifikace nebude možné v platbě pokračovat.  Seznam sběren naleznete na webových stránkách společnosti Sazka:
http://www.sazka.cz/cz/terminalove-sluzby/terminalove-platby/seznam-sberen/
• Platba pomocí QR kódu.
Pomocí nainstalované aplikace příslušné banky, u které má zákazník zřízený účet, se načtou informace obsažené v QR kódu, který je vytištěn na faktuře. Výhodou této novinky je nízký poplatek a eliminace možných chyb při zadávání platebních příkazů, či vyplňování složenek.
 Jak lze platbu provést?
Chytrým telefonem prostřednictvím bankovní aplikace.   O možnostech využití se předem informujte u své banky.
Prostřednictvím bankomatu pouze pro klienty České spořitelny. V menu platbomatu stačí zvolit „QR kód" a přiložit fakturu ke čtečce.
Nejbližší platbomat najdete na www.csas.cz. Klienti ČS za platbu v platbomatu zaplatí  poplatek 6,- Kč.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.