Úvod Zákazníci Kontakty pro zákazníky Kontaktní místa společnosti

Kontaktní místa společnosti

Nutná rezervace předem

Pokladna uzavřena

 

 

   

 

V rámci zákaznického servisu jsou zákazníkům poskytovány služby spojené s:

 • Vyřizováním přihlášek odběratelů k připojení na vodovod nebo kanalizaci
 • Uzavíráním smluv na dodávky vody a odvádění a čištění odpadních vod
  se zákazníky
 • Změnami v údajích odběratele, vyřizováním reklamací faktur za vodné
  a stočné
 • Platbami vodného a stočného a zálohami, vyjma zákaznického centra v Konici a Valaškých Kloboukách
 • Přijímáním reklamací odečtů vodoměrů nebo jejich nepřesného měření
  a hlášení stavů vodoměrů
 • Vyřizováním stížností, vyjádřením k projektům cizích osob
 • Vyjádřením k existenci zařízení provozovaných společností
 • Zákresy vodovodních a kanalizačních sítí do cizí dokumentace

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.