Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty

Měření spotřeby a odečty

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. (dokument Adobe PDF)č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění. Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb. (dokument Adobe PDF)zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody. 

 

Odečty vodoměrů

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  eviduje cca 73 tisíc odběrných míst vody, osazených vodoměry na přípojkách nemovitostí připojených na vodovod pro veřejnou potřebu. Odečty těchto vodoměrů provádí MOVO v pravidelných intervalech. Počet dnů - délka možných odečtů je přibližná, pohybuje se zhruba v toleranci 2 týdnů. Z důvodů technických i ekonomických nelze dny pro provádění odečtů vodoměrů pevně stanovit. Pravidelnost je zde věci přiměřená a není v rozporu se zákonnými normami.
   Zaměstnanci MOVO (odečítači), kteří odečítají vodoměry, oznámí svůj příchod letáčkem. Odečítači MOVO mají povinnost se na vyzvání zákazníka prokázat služebním průkazem. Zákazník si též může ověřit totožnost odečítač na zákaznické lince 840 668 668. Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli (tedy jeho odečítači) přístup k vodoměru. Pokud Vás odečítač nezastihne, reagujte prosím, na jeho písemný vzkaz, který na místě zanechá. Za spolupráci Vám děkujeme.

 

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.