Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty Péče o vodoměr

Péče o vodoměr

Péče o vodoměr


   Vodoměr instalovaný ve Vaší nemovitosti je velmi důležitým zařízením pro korektní vzájemný vztah mezi Vámi a naší společností. Je osazen přímo ve stavbě nebo na pozemku ve vodoměrné šachtě. Za jeho ochranu odpovídá dle ustanovení  zákona č.274/2001 Sb. (dokument Adobe PDF)zákona č.274/2001 Sb. odběratel - vlastník připojené nemovitosti.  Z tohoto důvodu je povinností odběratele  chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením a zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců  MOVO, a.s. Vodoměr nevyžaduje z Vaší strany prakticky žádnou údržbu.

 Vodoměr mokroběžný

   Pouze dbejte na to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení. Největším nepřítelem vodoměru jsou však zima a mráz, které ho mohou poškodit a Vám způsobit zbytečné nepříjemnosti. Abyste se jich vyvarovali, rádi bychom Vám níže poskytli několik praktických rad.

 

Ochrana vodoměru proti mrazu

 

Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

 • Šachtu pečlivě zavřete
 • Poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
 • Vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce, není izolace nutná)

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

 • Ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů
 • Prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí. (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru)
 • Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, u nichž je možné navlhnutí.

Ochrana před poškozením vodoměru teplem

 • Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty extrémně vysoké mohou způsobit poškození vodoměru.
 • Vodoměry, které používáme pro měření množství dodané pitné vody, jsou citlivé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do teploty cca 40° C.
 • Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má teplotu přibližně 10° C a nebude mít rozhodně nikdy teplotu vyšší než uvedených 40° C. Teplá nebo horká voda se do vodoměru může dostat například při nefunkčnosti zpětného ventilu, či klapky.
 • V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost udržovat zpětné ventily ve Vaší vodovodní instalaci  v provozuschopném stavu.
 • K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.

   Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

 

Péče o vodoměrnou sestavu

 • Správný chod vodoměru je podmíněn předepsanou vodoměrnou sestavou, která je ve správě a vlastnictví odběratele.
 • Údržba vodoměrné sestavy spočívá v pravidelném protáčení uzavíracích prvků a kontrole jejich funkčnosti včetně zpětné klapky, která brání odtoku vody z vnitřního vodovodu do vodovodu pro veřejnou potřebu např. při poklesu tlaku na přívodu.

Schémata vodoměrných sestav pro vodoměr
1.  DN 20 (QN 2,5) a DN 25 (QN 6) (dokument Adobe PDF)DN 20 (QN 2,5) a DN 25 (QN 6), 80.7 KB
2.  DN 40 (QN 10) (dokument Adobe PDF)DN 40 (QN 10), 34.0 KB
3.  Přírubové vodoměry DN 50, DN 80 (dokument Adobe PDF)Přírubové vodoměry DN 50, DN 80, 98.0 KB

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.