Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smouva Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy

Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy

Platnost smlouvy

Smlouva je platná, pokud obsahuje všechny povinné náležitosti a po podpisu poslední smluvní stranou (provozovatelem). U podpisu Smlouvy musí být uvedeno datum podpisu, v opačném případě by mohla být uplatňována neplatnost smlouvy.

Účinnost smlouvy

Účinnost Smlouvy může být sjednána nejdříve dnem podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou. Ve smlouvě je možné sjednat, pokud smluvní strany souhlasí, dohodu o plnění před účinností smlouvy, pokud k němu došlo.

Smlouva je zpravidla sjednávána na dobu neurčitou.

Pokud odběratelova nemovitost ještě není při podpisu smlouvy připojena na vodovod nebo kanalizaci, je smlouva sjednána s odloženou účinností.

Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena výpovědí, odstoupením, nebo dohodou, vždy v písemné formě.

Pokud dojde k ukončení Smlouvy a trvá vlastnictví připojené stavby nebo pozemku, přeruší společnost dodávku vody do vodovodní přípojky a je oprávněna odebrat vodoměr. S ukončením Smlouvy se současně provede doúčtování. Pro dvousložkovou cenu se další fakturace pevné složky řídí vnitřním předpisem společnosti.

Odstoupit od smlouvy je provozovatel oprávněn zejména tehdy, když doje ke změně vlastníka pozemku, nebo stavby, připojené na vodovod nebo kanalizaci.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12