Úvod Zákazníci Průzkum spokojenosti Průzkum 2010

Průzkum 2010

2010: Naši zákazníci jsou spokojeni

   Přes 90 % oslovených zákazníků je celkově spokojeno s úrovní služeb, které poskytuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a další vodárny skupiny Veolia Voda. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu, který pro skupinu prováděla v září a říjnu 2010 agentura Ipsos Tambor. Již šestý průzkum v pořadí realizovaný stejnou agenturou a metodou (telefonické rozhovory) měl za cíl zjistit, jak se úroveň spokojenosti zákazníků vyvíjí v čase. Dotazování bylo opět zaměřeno na 3 cílové skupiny, a to individuální zákazníci, správci bytových domů a firmy. V celé ČR se výzkumu zúčastnilo na 6 000 respondentů, na Moravě to bylo více než 1000 respondentů.

   Spokojenost s úrovní poskytovaných služeb je vysoká, v porovnání s předešlými roky je přitom její míra celkově stabilní. Také spokojenost s kvalitou pitné vody je celkově na dobré úrovni a vzrůstá oproti minulým letům. Celkem 92,1 % lidí bylo spokojeno s kvalitou dodávané vody. Velmi potěšující je zjištění, že stále více lidí znovu začíná vodu z kohoutku používat na pití – v letošním roce na tuto otázku odpovědělo kladně 88,4 %, což je 2,4% nárůst oproti loňsku a 15% nárůst v porovnání s rokem 2008! Stejně jako v předešlých letech vodu z kohoutku používají na pití především domácnosti, přičemž nejvíce konzumentů kohoutkové vody je v severních Čechách a na střední a východní Moravě. Také procento domácností a firem, které kupují balenou vodu vykazuje klesající trend.

   Spokojenost s plynulostí dodávek pitné vody je na vysoké úrovni, a to ve všech segmentech. 95,5 % oslovených zákazníků bylo spokojeno s profesionalitou zaměstnanců společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

   V porovnání s předchozím rokem využilo služeb zákaznického centra nepatrně méně odběratelů, ale procento spokojených zůstalo zhruba na stejné úrovni. Další otázky se týkaly způsobu a typu informací, které zákazníky zajímají. Co se týká preference komunikačních kanálů oslovenému vzorku letos nejvíce vyhovují tištěné materiály, kdežto loni upřednostňovali respondenti internet a webové stránky.

   Zákazníci nemají žádné problémy s přehledností faktur a jako vyhovující hodnotí nabízené způsoby plateb. Přesto byla stávající škála možností plateb rozšířena o možnost platby faktur přes on-line terminály společnosti SAZKA, které jsou snadno dostupné po celé ČR i ve večerních a nočních hodinách a zákazníci navíc ušetří na poplatcích – fixní poplatek 15 Kč bez ohledu na výši hrazené faktury. Od letošního roku si mohou zákazníci, kteří se chtějí chovat ekologicky, změnit zasílané faktury z papírových na jejich elektronickou verzi v pdf. zasílanou na zákazníkův e-mail. Mail mohou zákazníci nahlásit operátorce na 800 100 063 nebo mailem na zc@smv.cz.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player