Úvod Zákazníci Průzkum spokojenosti Průzkum 2012

Průzkum 2012

Jste spokojeni s dodávkami pitné vody a službami vodáren?


   Poslední průzkum spokojenosti zákazníků ukázal vysokou spokojenost s úrovní služeb, který pro společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a další vodárny skupiny Veolia Voda provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Výzkumu se zúčastnilo 700 respondentů z Olomoucka, Prostějovska a Zlínska, z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem v době od 14. září do 9. října 2012.


   Z průzkumu vyplývá, že celkem 94 % dotazovaných zákazníků bylo spokojeno s celkovou úrovní poskytovaných služeb společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., což je zlepšení o 4 % oproti loňskému výsledku, především u individuálních zákazníků a firem.

 

Výzkum potvrdil vysokou profesionalitu zaměstnanců společnosti

   98 % respondentů, kteří přišli do kontaktu se zaměstnanci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. je spokojeno s profesionálním přístupem. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je spokojeno dokonce celých 99 %. Agentura IBRS provádějící výzkum zde zaznamenala nárůst spokojenosti hlavně u segmentu bytových družstev o 8 %.

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. poskytuje svým odběratelům velmi kvalitní pitnou vodu

   Zákazníci vyjádřili svou spokojenost i s kvalitou dodávané pitné vody 94 %. Vyšší spokojenost je u firem a bytových družstev (shodně 94%), navíc u bytových družstev nárůst spokojenosti o 8%. S tím souvisí i dlouhodobě nadprůměrné používání vody z kohoutku k pití 92 %, nárůst v konzumaci vody z kohoutku byl zaznamenán především u zástupců bytových družstev o 10%. Tyto výsledky odpovídají tomu, že na podporu pití vody z vodovodu organizuje společnost řadu aktivit. Nejúspěšnější z nich je projekt Čerstvá kohoutková? Stačí říct!, který se snaží o navrácení kohoutkové vody zpět do našich restaurací, provozoven a hotelů. Do projektu se za 3 roky na Moravě zapojilo přes 40 restaurací. Seznam restaurací mohou zájemci najít na webu www.kohoutkova.cz.

 

Téměř 100 % spokojenost s plynulostí dodávek vody

   V rámci průzkumu měli zákazníci možnost vyjádřit se k plynulosti dodávek vody. Plných 99 % respondentů je s plynulostí dodávky vody spokojeno. K nárůstu spokojenosti došlo i u segmentu bytových družstev o 5 %.

 

Využívání moderních komunikačních technologií stále roste

   MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje v rámci svého působení 6 zákaznických center, kde si zákazníci mohou osobně vyřídit své požadavky. Návštěvnost zákaznických center oproti loňskému roku klesla, ale na druhé straně spokojenost s vyřízením požadavku na zákaznickém centru zaznamenala nárůst u bytových družstev a hlavně u firem, kde je spokojenost 100 %. Firemní zákazníci jednoznačně preferují komunikaci prostřednictvím internetu, u domácností jsou oblíbeným zdrojem informací brožury a letáky, u bytových družstev brožury, letáky a internet, vyšší zájem je také o SMS a e-maily. Nárůst znalosti služby SMS info byl evidentní především u domácností - o 9%. Celkem 12% zákazníků navštívilo v posledních 12 měsících webové stránky www.smv.cz, častěji zástupci bytových družstev 20%. S přehledností těchto stránek bylo spokojeno 94% jejich návštěvníků.

   Zákazníci se mohou na společnost obrátit i prostřednictvím zákaznické linky. Spokojenost s vyřízením požadavku po telefonu vyjádřilo 83 % respondentů. Zákazníci měli možnost ohodnotit i množství informací, které se jim dostává. S dostatkem informací i jejich kvalitou jsou nejvíce spokojeni zástupci bytových družstev 87 % a firem 91 %.

   Preference jednotlivých způsobů poskytování informací se liší podle segmentů. U individuálních zákazníků se preferovaný způsob odvíjí od věku a vzdělání respondentů – mladší a s vyšším vzděláním preferují elektronickou formu komunikace (internet, SMS, e-mail), naopak starší upřednostňují tradiční formy - zejména brožury a letáky. Z jiného hlediska je zase u firemních zákazníků jednoznačná preference internetu, u domácností brožury a letáky, u bytových družstev brožury, letáky a internet.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player