Úvod Zákazníci Průzkum spokojenosti Průzkum 2013

Průzkum 2013

Průzkum spokojenosti přinesl dobré výsledky
a ukázal nové možnosti


V září a říjnu letošního roku opět proběhl tradiční průzkum spokojenosti zákazníků, jehož prostřednictvím zjišťujeme spokojenost našich smluvních zákazníků už 8 let. Průzkum realizujeme ve spolupráci s nezávislou externí agenturou IBRS - International Business and Research Services s.r.o. formou telefonického dotazování na vzorku 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

„Celkově je se službami, které nabízí společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. člen skupiny Veolia Voda, spokojeno téměř 94 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého benchmarku trhu. Tzv. benchmark trhu, neboli průměrná hodnota pro podobné segmenty trhu, dosahuje zhruba 88 %, říká Miloš Rybáček, jednatel společnosti IBRS. „Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má parametr kvality vody a spokojenost s plynulostí dodávky vody. U obou parametrů je spokojenost vysoká napříč všemi segmenty“, dodává Miloš Rybáček. S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 94 % respondentů, což je stejný výsledek jako vloni. Trend používání vody z vodovodu na pití z minulých let stále pokračuje, celkem 91% respondentů uvedlo, že vodu z kohoutku pije. Vysoká je rovněž spokojenost s plynulostí dodávky vody – celých 98 %. Téměř 100% ze 700 dotazovaných bylo v minulém roce spokojeno s jednáním a vystupováním našich montérů nebo odečítačů.

Meziročně vzrostla spokojenost s poskytovanými informacemi
S dostupností informací je nyní spokojeno 80 % dotazovaných, s jejich kvalitou pak 76 %. Nejvyšší spokojenost pak deklarují v posledních letech zákazníci ze segmentu bytových družstev a firem.
S vyřízením požadavku na zákaznickém centru je spokojeno 72 % respondentů. V posledních 12 měsících navštívilo 5 % zákaznické centrum, 7 % telefonovalo na zákaznickou linku.  Preference jednotlivých způsobů poskytování informací se liší podle segmentů. U individuálních zákazníků se preferovaný způsob odvíjí od věku a vzdělání respondentů – mladší a s vyšším vzděláním preferují elektronickou formu komunikace (internet, SMS, e-mail), naopak starší upřednostňují tradiční formy - zejména brožury a letáky. Zákazníci z řad firem a bytových družstev či sdružení jednoznačně upřednostňují elektronickou komunikaci, tento trend ještě rok od roku posiluje. Závěry průzkumu budeme zohledňovat při dalším směřování zákaznické komunikace a celkovém zlepšování poskytovaných služeb. 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player