Úvod Zákazníci Průzkum spokojenosti Průzkum 2017

Průzkum 2017

V září a říjnu letošního roku proběhl každoroční průzkum spokojenosti, jehož prostřednictvím zjišťujeme spokojenost našich smluvních zákazníků již několik let. Průzkum realizujeme ve spolupráci s nezávislou externí agenturou IBRS - International Business and Research Services s.r.o. formou telefonického dotazování na vzorku 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

Letos vyjádřilo spokojenost se službami společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. celkem 94% dotázaných, přičemž nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má kvalita dodávané pitné vody, kterou potvrdilo 94% z nich a rovněž 76% zákazníků společnosti uvedlo, že pije vodu z kohoutku, to zejména individuální zákazníci a zaměstnanci firem. Vysoká je rovněž spokojenost s plynulostí dodávky vody, kterou kladně ohodnotilo 98 % zákazníků. Také 100% ze 700 dotazovaných je spokojeno s jednáním a vystupováním montérů nebo odečítačů a s celkovou profesionalitou pracovníků dodavatele pak 98% dotázaných. V rámci průzkumu se zákazníci měli možnost vyjádřit k množství, kvalitě a dostupnosti informací. Výsledně je s poskytovanými informacemi spokojeno 92% a s jejich kvalitou 92% respondentů, webové stránky dodavatele navštívilo 21% respondentů a 97% z nich bylo spokojeno s jejich přehledností.  Zákaznické centrum, podobně jako v loňském roce, navštěvují výrazně častěji zástupci bytových družstev, kteří projevili větší spokojenost s vyřízením svých požadavků. Znalost služby SMS info a její využití potvrdilo 46% dotázaných. S vyřízením požadavku na zákaznickém centru se proti minulému roku spokojenost zvýšila, 95% z nich se vyjádřilo pozitivně. Na zákaznickou linku společnosti zavolalo 8% dotazovaných a spokojeno s vyřízením požadavku uvedlo 86% dotazovaných.

Rádi bychom poděkovali všem dotazovaným, kteří se s ochotou zúčastnili našeho průzkumu spokojenosti, jehož závěry jsou pro nás velmi důležitou a užitečnou zpětnou vazbou a získané výsledky budeme zohledňovat při dalším směřování zákaznické komunikace a celkovém zlepšování poskytovaných služeb společnosti.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player