Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva.

Nabízíme rozbory vody ze studní za zvýhodněnou cenu
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 750 Kč (s DPH).

Aktuální cena vodného a stočného pro rok 2014

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žádostí o vystavení mimořádného vyúčtování  (zejména ke konci roku) a s ním spojených administrativních nákladů, přistoupila společnost ke zpoplatnění této služby.

Upřednostňujete elektronickou komunikaci? Zdržujete se často mimo své trvalé bydliště?

Aktuální informace o haváriích a odstávkách vody.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Infolinka: 840 668 668

Tovární 41, 779 00 Olomouc
napište nám | www.smv.cz