Úvod O společnosti

O společnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - člen skupiny Veolia Česká republika - je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín. Vedle své hlavní činnosti, řeší MOVO řadu jiných aktivit, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace a další.

MOVO zásobuje téměř 400 tis. obyvatel, má 458 zaměstnanců a provozuje celkem 30 úpraven vody, 158 vodojemů a 28 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 138 km vodovodních a 1 290 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží šest zákaznických center, nonstop mohou zákazníci využívat zákaznickou linku 840 668 668 nebo 601 276 276, cena hovoru dle sazeb telefonního operátora.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc

 

 

       

Regiony působení MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je členem skupiny VeoliaČeská republika.

Společnost je certifikována podle mezinárodních norem ISO 14001, 9001, 50001 a OHSAS. Ve společnosti je dodržován Ekologický kodex, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti, Kodex BOZP, stanovující zásady bezpečného chování na pracovišti a Etický kodex, popisující morální a etické standardy skupiny Veolia Environment.

MOVO jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů společně sNadačním fondem Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje i na osvětu a vzdělávání.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Reservační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player