Úvod Aktuality Cena vody 2018

Cena vody 2018

Cena vody 2018

21. prosinec 2017

 

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2018

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 15 %

 

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

 

 

vodné

33,39

38,40

stočné

39,02

44,87

celkem

72,41

83,27

Prostějovsko

 

 

vodné

38,90

44,74

stočné

36,09

41,50

celkem

74,99

86,24

Zlínsko

 

 

vodné

37,74

43,40

stočné

36,79

42,31

celkem

74,53

85,71

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

vodné

37,43

43,04

Křelov-Břuchotín

 

 

vodné

32,81

37,73

stočné

26,76

30,77

celkem

59,57

68,50

Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit)

vodné

45,79

52,66

stočné

36,79

42,31

celkem

82,58

94,97

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Pokladna uzavřena!