Úvod Vše o vodě

Vše o vodě

Voda je jednou ze základních složek na Zemi, pokrývá většinu povrchu zeměkoule a nachází se také v podzemí. Základní molekulová struktura vody se skládá z jednoho atomu kyslíku a dvou atomů vodíku (H2O).

V přírodě, během svého koloběhu, za působení slunečního záření, gravitace a pohybu planety, voda mění své skupenství. Z oceánů a dalších zdrojů povrchové vody se vypařuje a vytváří mraky. Kondenzací se mění opět v kapalné skupenství a deštěm a sněžením se dostává zase zpět na zem, kde posiluje vodní toky a částečně se vsakuje do půdy.

Také lidské tělo je z většiny tvořeno vodou, která napomáhá průběhu řady chemických procesů v organismu. Každá živá bytost se bez příjmu vody obejde jen po velmi omezenou dobu.

Světovým dnem vody podle OSN je 22. březen.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.