Úvod Služby Vyjádření

Vyjádření

Upozorňujeme zákazníky z regionu ZLÍN, že všechny služby, potřebné formuláře, dokumenty, kontakty a další informace naleznou od 1.7.2022 pouze na stránkách nového provozovatele Vodárna Zlín a.s. www.vodarnazlin.cz.

Žádosti o vyjádření je možné podávat pouze skrz jeden z následujících formulářů. 

Upozorňujeme žadatele, že po odeslání všech typů žádostí bude na jím zadanou e-mailovou adresu zaslán notifikační e-mail. Teprve po potvrzení notifikačního e-mailu bude žádost doručena ke zpracování technickým pracovníkům!

ŽÁDOSTI O PODKLADY

Žádost o informace o existenci sítí

Zpracovává je automatický systém (robot) a mají pouze informativní charakter o skutečnostech, zda se v zadaném území nachází či nenachází zařízení v provozování naší společnosti, či jeho ochranná pásma. Tuto informaci nelze použít pro potřeby stavebního či jiného řízení.

Źádost o poskytnutí dat DGN

Žadateli bude zaslán výřez situace vodovodní či kanalizační sítě v zadaném území - soubor ve formátu DGN.
Data nelze použít jako vyjádření pro stavební či jiné řízení.

Žádost o poskytnutí dat PDF

Žadateli bude zaslán výřez situace vodovodní či kanalizační sítě v zadaném území - soubor ve formátu PDF.
Soubor nelze použít jako vyjádření pro stavební či jiné řízení.

ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ

Žádost o vyjádření ke stavbám s připojením na vodovod a kanalizaci

Stavby objektů s novým připojením na vodovod či kanalizaci, výstavba nových vodohospodářských sítí (vodovodů a kanalizací) a jejich rekonstrukce, samostatné vodovodní či kanalizační přípojky, jejich rekonstrukce nebo jejich rušení.

Žádost o vyjádření ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci

Stavby objektů na pozemcích s již existujícími přípojkami, objekty v lokalitách, kde se nenachází veřejný vodovod a kanalizace, komunikace, liniové stavby – kabely, plynovody, VO,  ostatní drobné stavby – přístavby, rekonstrukce, oplocení, studny apod.

Žádost o vyjádření ke studiím a územně plánovací dokumentaci

Vyjádření ke studiím a územně plánovací dokumentaci.

Žádost o prodloužení platnosti stávajícího vyjádření

Prodloužení platnosti stanoviska, v případě, že nedošlo ke změně dokumentace. V případě potřeby drobné změny vyjádření přiložit popis změn a upravenou dokumentaci. Podstatné změny zamýšleného stavebního záměru je nutné řešit podáním nové žádosti, včetně příslušné dokumentace. 

Minimální rozsah přikládané projektové dokumentace (dále jen PD):

Nové vodohospodářské sítě

  • kompletní PD dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění

Stavby RD, včetně přípojek 

Ostatní stavby

  • významné stavby - kompletní PD dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění
  • méně významné stavby - koordinační situace, popis (průvodní či technická zpráva), případně řez (např. oplocení, přístavby apod.).

 

 Pondělí a středa

08:00 - 12:00 hod.

13:00 - 17:00 hod. 

 Pátek

08:00 - 12:00 hod.

 -

Telefonicky lze domluvit schůzku i mimo úřední dny v době od 8 do 15 hodin.

REGION OLOMOUC

Kontakt: oddělení technicko provozní činnosti v Olomouci, Tovární 41, 779 00
tel.: 585 536 203, Ing. Michal Dundálek, e-mail: 8bprR-2-bgqk23a6LTFw.W7r
tel.: 585 536 418, Ing. Ctirad Grecman, e-mail: ctirad.grecman@smv.cz
tel.: 585 536 214, Veronika Chodilová, e-mail: veronika.chodilova@smv.cz
Kontakt: středisko rozvodu vody v Uničově, Panská ul. 64, 783 91
tel.: 585 051 088, Vojtěch Nimrichter, e-mail: vojtech.nimrichter@smv.cz

REGION PROSTĚJOV

Kontakt: oddělení technicko provozní činnosti v Prostějově, Krapkova 26:
tel.: 582 301 036, Ing. Jiří Rozehnal, e-mail: jiri.rozehnal@smv.cz
tel.: 582 301 024, Zbyněk Vychodil, e-mail: zbynek.vychodil@smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.