Úvod Služby

Služby

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí vedle svých hlavních aktivit zákazníkům také služby, které jim mohou pomoci při řešení jejich starostí s pitnou a odpadní vodou. Tyto služby si zákazníci musí objednat a jsou poskytovány za úhradu.

Naši odborníci při poskytování služeb využívají moderní techniku a technologii, která přispívá k vyšší kvalitě a efektivitě práce.

 

 Služby - ZC Olomouc

Napojení na vodovodní síť

 Služby - Laboratoř

ČOV Olomouc-pohled 

 

•Provozování vodohospodářských zařízení, vodovodů a kanalizací pro veřej-nou potřebu
• Úprava a dodávka vody

• Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odb. činností na úseku rostlinolékařské péče

• Speciální ochr. dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chem. látek a přípravků s výjimkou spec. ochranné dezinfekce prováděné zdravotním zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odb. činností na úseku rostlinolékařské péče

•Silniční a motorová doprava nákladní

•Laboratorní rozbory pitné a odpadní vody

•Monitoring kanalizace

•Čištění kanal. sítí vč. přípojek (vyjma provozování vodovodů a kanalizací)

•Zjišťování a prověřování úniku na vod. síti spec. měřícím zařízením

•Investorská a inženýrská činnost

•Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

•Pronájem movitého a nemovitého majetku

•Poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací

•Podnikání v oblasti nakládání s odpady

•Činnost organizačních a ekonomických poradců

•Oprava a montáž měřidel


Ostatní služby

•Rozbory vzorků pitných a odpadních vod

•Vyhledávání poruch vodovodních řadů

•Vytyčování trasy sítí v provozování společnosti

•Uzavírání vody na objednávku

•Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek

•Vyvážení jímek a likvidace odpadních vod

•Prohlídka kanalizací průmyslovou kamerou 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.