Úvod Služby

Služby

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí vedle svých hlavních aktivit zákazníkům také služby, které jim mohou pomoci při řešení jejich starostí s pitnou a odpadní vodou. Naši odborníci při poskytování služeb využívají moderní techniku a technologii, která přispívá k vyšší kvalitě a efektivitě práce.

Tyto služby si zákazníci musí objednat a jsou poskytovány za úhradu.

 • Provozování vodohospodářských zařízení, vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • Úprava a dodávka pitné vody
 • Laboratorní rozbory pitné a odpadní vody
 • Napojení na vodovodní a kanalizační síť
 • Vyhledávání poruch na vodovodní síti
 • Vytyčování trasy sítí v provozování společnosti
 • Montáž a výměna vodoměrů
 • Uzavírání vody na objednávku
 • Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
 • Vyvážení jímek a likvidace odpadních vod
 • Prohlídka kanalizací průmyslovou kamerou
 • Průzkum kanalizační sítě
 • Náhradní zásobování pitnou vodou
Služby - ZC Olomouc Napojení na vodovodní síť
Služby - Laboratoř ČOV Olomouc-pohled

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.