Úvod O společnosti

O společnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v regionech Olomouc a Prostějov. Vedle své hlavní činnosti, řeší řadu dalších aktivit, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace a další.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zásobuje pitnou vodou téměř 227 tisíc obyvatel, má 259 zaměstnanců a provozuje celkem 23 úpraven vody, 54 vodojemů a 14 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 1 074 km vodovodních a 627 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží čtyři zákaznická centra, nonstop mohou zákazníci využívat zákaznické linky 840 668 668 a 601 276 276.

 

 

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je členem skupiny Veolia Česká republika. Je certifikována podle mezinárodních norem ISO 14001 (EMS), 9001 (QMS), 50001 (EnMS), 45001 (BOZP) a 37001 (AbMS). Ve společnosti je dodržován Ekologický kodex, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti, Kodex BOZP, stanovující zásady bezpečného chování na pracovišti a Etický kodex, popisující morální a etické standardy skupiny Veolia. Jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů, společně s Nadačním fondem Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje i na osvětu a vzdělávání.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.