Úvod O společnosti

O společnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín. Vedle své hlavní činnosti, řeší řadu dalších aktivit, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb,např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace a další.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zásobuje téměř 400 tis. obyvatel, má 471 zaměstnanců a provozuje celkem 30 úpraven vody, 157 vodojemů a 27 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 198 km vodovodních a 1 363 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží šest zákaznických center, nonstop mohou zákazníci využívat zákaznickou linku 840 668 668 nebo 601 276 276, cena hovoru dle sazeb telefonního operátora.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc

 

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je členem skupiny Veolia Česká republika. Je certifikována podle mezinárodních norem ISO 14001, 9001, 50001 a OHSAS. Ve společnosti je dodržován Ekologický kodex, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti, Kodex BOZP, stanovující zásady bezpečného chování na pracovišti a Etický kodex, popisující morální a etické standardy skupiny Veolia. Jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů, společně s Nadačním fondem Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje i na osvětu a vzdělávání.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Středa    8 – 12    13 -17

Pátek      8 – 12

 

Pokladna uzavřena!