Úvod Aktuality Cena vody pro rok 2020

Cena vody pro rok 2020

Cena vody pro rok 2020

28. listopad 2019

Cena vodného a stočného platná od 1. ledna 2020

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Na základě novely zákona o DPH dochází s účinností od 1.5.2020 ke snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. Z tohoto důvodu bude snížena cena vodného a stočného těm odběratelům, kteří nejsou plátci DPH.

 

Cena vody pro rok 2020

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 15 %

   Cena s DPH 10 %

      od 1.5.2020

 

Kč/m3

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

   

 

vodné

35,00

40,25

38,50

stočné

40,66

46,76

44,73

celkem

75,66

87,01

83,23

Prostějovsko

   

 

vodné

40,75

46,86

44,83

stočné

40,62

46,71

44,68

celkem

81,37

93,57

89,51

Zlínsko

   

 

vodné

39,89

45,87

43,88

stočné

39,14

45,01

43,05

celkem

79,03

90,88

86,93

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

 

vodné

39,20

45,08

43,12

Křelov-Břuchotín

   

 

vodné

37,27

42,86

41,00

stočné

29,81

34,28

32,79

celkem

67,08

77,14

73,79

Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit)

 

vodné

48,39

55,65

53,23

stočné

39,14

45,01

43,05

celkem

87,53

100,66

96,28

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Středa    8 – 12    13 -17

Pátek      8 – 12

 

Pokladna uzavřena!