Úvod Aktuality Cena vody rok 2014

Cena vody rok 2014

Cena vody rok 2014

29. listopad 2013

Aktuální cena vodného a stočného pro rok 2014

Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Význam­nou položkou jsou také prostřed­ky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dob­rém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

 

Cena vody pro rok 2014

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 15 %

 

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

   

vodné

32,77

37,69

stočné

37,02

42,57

celkem

69,79

80,26

Prostějovsko

   

vodné

35,23

40,51

stočné

32,68

37,58

celkem

67,91

78,09

Zlínsko

   

vodné

37,72

43,38

stočné

36,79

42,31

celkem

74,51

85,69

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

vodné

34,21 

39,34 

Konice

   

stočné

41,80

48,07

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.