Úvod Aktuality Chlor: Proč je voda z kohoutku chlorovaná?

Chlor: Proč je voda z kohoutku chlorovaná?

Chlor: Proč je voda z kohoutku chlorovaná?

5. květen 2009

Proč je voda z vodovodu chlorovaná?
- látky používané v ČR pro dezifekci- typy dezinfekce založené na fyzikálním principu

Proč je voda z vodovodu chlorovaná?


Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z úpravny vody desinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. V některých případech může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce vody, proto se  provádí dochlorování pitné vody ve vodojemech a ve vodovodní síti. Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká, limity pro dávkování chloru v pitné vodě stanovila s vysokou rezervou Světová zdravotnická organizace (maximálně 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého).

 

Běžně jsou v ČR používány pro desinfekci :

-  plynný chlór, koncentrace max. 0,3 mg/l
-  chlornany, méně často chloraminy
- oxid chloričitý (možný vznik chloritanů, které mají dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění mezní hodnotu 0,2 mg/l)
-  ozón (při ozonizaci vody dochází k okamžité desinfekci, ozón nepůsobí v průběhu distribuce, proto je většinou ozón kombinován s chlórem)


Další typy možné desinfekce pitné vody založené na fyzikálním principu:

- UV záření
- membránová filtrace


Každý uvedený způsob desinfekce má svoje výhody i nevýhody. Jedním z důležitých faktorů je požadovaná účinnost desinfekce v dané lokalitě, ekonomika způsobu desinfekce a v neposlední řadě riziko vzniku vedlejších produktů desinfekce (trihalomethany THM, chloritany, halogenoctové kyseliny HAA, bromičnany). Chlorace pitné vody sále patří v ČR k nejběžnějším způsobům desinfekce, kdy velkou roli hraje ekonomika tohoto kroku.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player