Úvod Aktuality Letošní průzkum opět prokázal vysokou spokojenost zákazníků se službami MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ

Letošní průzkum opět prokázal vysokou spokojenost zákazníků se službami MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ

LETOŠNÍ PRŮZKUM OPĚT PROKÁZAL VYSOKOU SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ SE SLUŽBAMI MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ

8. listopad 2022

Společnost Moravská vodárenská se u svých zákazníků těší vysoké spokojenosti, ať už s celkovou úrovní služeb, tak i s poskytovaným zákaznickým servisem. Tyto závěry přinesl průzkum z přelomu září a října, který připravila a realizovala společnost IBRS.

Z průzkumu především vyplynulo, že:

  • s celkovou úrovní služeb Moravské vodárenské bylo spokojeno celkem 96 % respondentů. Na desetistupňové škále tázaní hodnotili celkovou kvalitu služeb v průměru 8,0 body z maximálních deseti. Spokojenost s profesionalitou zaměstnanců je stále vysoká, stejně jako spokojenost s dostatkem i kvalitou poskytovaných informací.
  • spokojenost s kvalitou pitné vody v roce 2022 projevilo 93 % zákazníků a stejně jako v roce 2021 bylo 97 % dotazovaných spokojeno s plynulostí dodávek vody.
  • 71 % odběratelů, kteří v posledním roce využili zákaznických služeb společnosti, uvedlo, že získat odpověď na položenou otázku či vyřešit konkrétní požadavek pro ně bylo „snadné“. Kvalitu zákaznického servisu společnosti ohodnotili na pětibodové stupnici 3,9 body.

Vzhledem ke karanténním opatřením, která citelně zasáhla do komunikace odběratelů se zákaznickým centrem již od roku 2021, byl v letošním průzkumu kladen velký důraz na zkušenosti s vyřizováním zákaznických požadavků. 40 % respondentů odpovědělo, že koronavirová pandemie ovlivnila způsob, jakým své požadavky vyřizovali.

Nejoblíbenějším způsobem řešení požadavků napříč všemi segmenty byla zákaznická telefonní linka, jíž využívalo 54 % všech dotazovaných, především pak z řad individuálních odběratelů, bytová družstva a firmy využívali spíše internet. U všech skupin respondentů vzrostla znalost zákaznického portálu či aplikace. Se svým zákaznickým účtem bylo spokojeno celých 97 % uživatelů.

40 % dotázaných znalo službu SMS info, jejímž prostřednictvím Moravská vodárenská zdarma informuje o velkých haváriích vodovodu či kanalizace nebo plánovaných přerušeních dodávek vody a 91 % z nich bylo se zasílanými informacemi zdarma spokojených, zejména pak bytová družstva.

Telefonického dotazování CATI se zúčastnilo celkem 781 rozhodovačů, převážně z řad individuálních odběratelů vody. Segment správců bytových domů nebo bytových družstev byl zastoupen 60 respondenty, stejný počet tazatelů byl vybrán také za segment firem a průmyslových zákazníků a 11 za jednotlivé municipality daných regionů.

Grafy průzkumu 2022

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.