Úvod Aktuality Lidé se nemusí bát koronaviru v pitné vodě

Lidé se nemusí bát koronaviru v pitné vodě

Lidé se nemusí bát koronaviru v pitné vodě

2. březen 2020

Pravděpodobnost, že by se infekce nového koronaviru (SARS-CoV-2) dostala do pitné vody je téměř nulová.

Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) tak nemusí vodárenské společnosti přijímat žádná opatření.

K přerušení dodávky vody z důvodu epidemie koronaviru prakticky dojít nemůže. Všechny vodárenské společnosti skupiny Veolia používají rychlé analytické metody pro mikrobiologické analýzy pitné vody opouštějící úpravny a pro monitoring kvality pitné vody v síti.

Kromě mikrobiologických parametrů analyzovaných rychlými metodami jsou úpravny a sítě vybaveny velmi citlivými on-line analyzátory, které odhalí i sebemenší odchylku kvality vůči kvalitě standardní. Informace z těchto přístrojů jsou neustále přenášeny na centrální dispečinky, které fungují 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jakýkoliv nestandardní stav kvality vody je řešen okamžitě v souladu s nastavenými aktuálně platnými pracovními postupy.

Provozní pracovníci a vzorkaři útvarů kontroly jakosti jsou vybaveni přenosnými analyzátory pro měření základních kvalitativních ukazatelů, což je další stupeň kontroly a ochrany spotřebitele před infekčními onemocněními.

K dispozici a v neustálé pohotovosti jsou také mobilní chlorovací jednotky, které jsou strategicky rozmístěné v provozované oblasti a mohou být prakticky okamžitě nasazeny na vhodné místo distribuční sítě.

Skupina Veolia má vypracovaný havarijní a krizový pandemický plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost úpraven vody resp. zdrojů pitné vody. Mnoho objektů je kromě toho vybaveno plně automatickými resp. dálkově řízenými systémy.

 

Nový koronavirus a pitná voda

Aktualizované stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou a odkaz na dokument Světové zdravotnické organizace.

  1. březen 2020 | MUDr. František Kožíšek, CSc.

Stanovisko NRC pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou

Zdroj: http://www.szu.cz/tema/prevence/novy-koronavirus-a-pitna-voda-1

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.