Úvod Aktuality Mírnější hygienický limit pitné vody v ukazateli dusičnany na Prostějovsku

Mírnější hygienický limit pitné vody v ukazateli dusičnany na Prostějovsku

Mírnější hygienický limit pitné vody v ukazateli dusičnany na Prostějovsku

3. duben 2018

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., (dále jen MOVO) oznamuje svým odběratelům, že pro vodovod Malé Hradisko, který slouží k zásobování obce Malé Hradisko pitnou vodou, obdržela dne 23. 3. 2018 od KHS Olomouc rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pitné vody v ukazateli dusičnany, a to v hodnotě 80 mg/l (viz příloha).

Na základě zjištěných výskytů dusičnanů v pitné vodě, MOVO zadala zpracování znaleckého posudku pro hodnocení zdravotních rizik. Tento posudek byl zpracován soudním znalcem v oboru zdravotnictví (viz příloha).


Z výsledků znaleckého posudku vyplývá, že pitnou vodu nelze používat pro přípravu kojenecké stravy a nápojů a dále se doporučuje omezit její přímou konzumaci u těhotných a kojících žen a dětí do 7 let věku.

Výjimku jsme obdrželi do 21. 3. 2021 a v průběhu této doby bude ze strany MOVO zintenzivněn monitoring ochranného pásma.

Ve spolupráci se společností VaK Prostějov, a. s., jako vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu, připravujeme technologii úpravy vody, která zabezpečí splnění stanovených limitů těchto látek.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12