Úvod Aktuality Moravané opět ocenili způsob poskytování vodárenských služeb

Moravané opět ocenili způsob poskytování vodárenských služeb

Moravané opět ocenili způsob poskytování vodárenských služeb

17. říjen 2014

Od 1.9. - 6.10. 2014 opět proběhl tradiční průzkum spokojenosti, jehož prostřednictvím zjišťujeme spokojenost našich smluvních zákazníků už 9 let. Průzkum realizujeme ve spolupráci

Celkově je se službami, které nabízí společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. spokojeno celých 96 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého benchmarku trhu. Tzv. benchmark trhu neboli průměrná hodnota pro podobné segmenty trhu, dosahuje zhruba 89 %. Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má kvalita pitné vody vody. S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 94 % respondentů, což je stejný výsledek jako vloni. Trend používání vody z vodovodu na pití je nadprůměrné, celkem 91% zákazníků MOVO uvedlo, že vodu z kohoutku pije. Vysoký je především podíl individuálních zákazníků, kteří pijí vodu z kohoutku (92%). Proti loňskému roku se mírně snížil podíl zástupců bytových družstev, kteří pijí vodu z kohoutku (86%).

Vysoká je rovněž spokojenost s plynulostí dodávky vody – celých 99 %, nárůst o 1% ve srovnání s loňským rokem. Všichni, tedy 100% ze 700 dotazovaných bylo spokojeno s jednáním a vystupováním našich montérů nebo odečítačů. S celkovou profesionalitou pracovníků dodavatele pak 97 % dotázaných.

Projevila se také vysoká spokojenost s poskytováním informací – s dostatkem informací je spokojeno 85%, s jejich kvalitou 86%. Proti loňskému roku se zvýšila spokojenost především s kvalitou informací u individuálních zákazníků. Požadovaný způsob poskytování informací se liší podle segmentů. Firmy preferují internet, bytová družstva internet a zákaznickou linku, u domácností je to zákaznická linka, internet (především mladší zástupci dotazovaných), brožury a letáky (především starší občané).

Celková spokojenost s vyřízením požadavku na ZC se proti minulému roku zvýšila - nyní je spokojeno 83%. Také 37 % dotázaných zná a využívá službu SMS Info a s jejím využíváním je spokojeno 93% - nárůst spokojenosti proti loňskému roku. Službu zasílání faktur e-mailem zná celkem 37% zákazníků MOVO.

Děkujeme všem, kteří se s ochotou zúčastnili pro nás velmi důležitého průzkumu, jehož závěry budeme zohledňovat při dalším směřování zákaznické komunikace a celkovém zlepšování poskytovaných služeb.

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 840 668 668 www.smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Středa    8 – 12    13 -17

Pátek      8 – 12

 

Pokladna uzavřena!