Úvod Aktuality Nový vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Nový vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Nový vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace.

27. červen 2022

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje všem odběratelům, že od 01.07.2022 bude na základě nabytí účinnosti nového znění přílohy č. 16 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, používán nový vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace.

Změny se týkají zejména podrobnějšího členění druhů ploch, ze kterých jsou srážkové vody odváděny, a tomu odpovídajících odtokových součinitelů.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.