Úvod Aktuality Odůvodnění k ceně vodného a stočného

Odůvodnění k ceně vodného a stočného

Odůvodnění k ceně vodného a stočného

24. listopad 2008

Co vše platíme ve vodném a stočném?
Co vše se promítá do celkové ceny vody?

ODŮVODNĚNÍ: Cena vody

 

Co vše platíme ve vodném a stočném?

Od roku 1994, kdy přestal stát dotovat cenu vody, byla výše vodného a stočného upravena tak, aby pokrývala skutečné provozní náklady. To platí i pro dnešní ceny, které ale stále nepokrývají potřebné investiční výdaje na obnovu a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

I přes velké zvýšení vodné a stočné představuje v celkových výdajích rodin asi jedno procento. Litr balené vody v obchodě stojí kolem tří korun a stejně kvalitní voda z kohoutku přijde na zhruba pět haléřů. Vodné a stočné představuje asi 1,1% z celkového spotřebního koše obyvatelstva, což je nejméně ze všech výdajů na bydlení a energie). Vodné a stočné není cenou, kterou by reguloval trh. Její výše se stanoví kalkulací v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Do ceny mohou být promítnuty jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. Je tedy mylná představa, že provozovatel si může sám zcela libovolně určit cenu vodného a stočného.

Co vše se promítá do celkové ceny vody?
Charakteristický je především výrazný podíl nákladových položek (opravy a odpisy, případně nájemné hrazené vlastníkům infrastruktury). Souhrn těchto položek představuje více než 40 % ceny. Vzhledem ke stavu vodovodních a kanalizačních řadů nelze předpokládat, že by tato položka do budoucna klesala. Spíše naopak, protože s přijetím do EU přijala ČR závazek na vybudování a rekonstrukci čistíren odpadních vod ve více než 500 lokalitách. Z dalších nákladů tvoří významnou část náklady na přímý materiál (poplatky za nákup surové vody, náklady na elektrickou energii, chemikálie atd.). U kanalizací jsou to poplatky za vypouštění odpadních vod a nemalou položku tvoří i služby. Cenu zatěžuje i DPH, které:

- od 1. ledna 2008 vzrostlo z 5 % na 9 %.
- od 1. ledna 2010 vzrostlo z 9 % na 10 %.
- od 1. ledna 2012 vzrostlo z 10 % na 14 %.
- od 1. ledna 2013 vzrostlo z 14 % na 15 %.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player