Úvod Aktuality Otevřené brány MOVO přilákaly spoustu zájemců

Otevřené brány MOVO přilákaly spoustu zájemců

Otevřené brány MOVO přilákaly spoustu zájemců

28. březen 2019

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, u příležitosti oslav Světového dne vody uspořádala každoroční akci Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří se konal v pondělí 25. března 2019 v odpoledních hodinách. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory a technická zařízení některých provozovaných objektů a také si nechat zdarma provést, za pomoci laborantek MOVO, rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesli s sebou v čistých plastových lahvích. Na místě tak bylo možné zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů. Příchozí obdrželi kontakty na zkušební laboratoř č. 1446 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, kde si mohou objednat podrobnější rozbor vody ze studny za zvýhodněnou cenu 750,- Kč, nově po celý rok.

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
25. 3. 2019
Celkem
účastníků
exkurzí
Počet
minirozborů
Počet
nevyhovujících
minirozborů
(dusičnanů, popř.amoniaku)
* ČOV Nové Sady Olomouc 44 105 27
* UV Černovír Olomouc 35 44 15
* ČOV Kralický Háj Prostějov 13 65 21
  Zatrubněný mlýnský náhon 21    
* ÚV Tlumačov u Zlína 3 8 1
* ČOV Zlín-Malenovice 20 22 8
  ČS Chválkovice Olomouc 30    
  ČOV Uničov 3    
  CELKEM 169 244 72
* zde byly odebírány vzorky vody na minirozbor

Z celkového počtu přijatých vzorků k minirozborům bylo cca 30 % nevyhovujících, většinou v ukazateli dusičnany.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.