Úvod Aktuality Oznámení o havarijní opravě sekčního uzávěru na zásobovacím řadu DN 400 v Uničově

Oznámení o havarijní opravě sekčního uzávěru na zásobovacím řadu DN 400 v Uničově

19. listopad 2013

Z důvodu havarijní poruchy sekčního uzávěru na zásobovacím řadu DN 400 z vodojemu Benkov bude dnešního dne, tj. 19.11.2013 od 22.00 hodin započata havarijní oprava tohoto sekčního uzávěru.

Pro možnost provedení této náročné opravy bude nutné uzavřít odtoky z vodojemu Uničov - Šibeník a vodojemu Benkov do města Uničova a další tři uzávěry na tomto zásobovacím řadu. Současně bude nutno zajistit náhradní zásobování města Uničova pitnou vodou přepojením na výtlačné řady z pramenišť Haukovice a Brníčko. Toto provozní opatření, kdy dojde ke změně směru proudění dodávané pitné vody, však může způsobit lokální zakalení, pokles tlaku a případné přerušení dodávek pitné vody v horních patrech bytových domů. V lokalitách s vyšší zástavbou bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou přistavenými cisternami.
Po uzavření uvedených uzávěrů bude po dobu cca 5-6 hodin vypouštěn zásobovací řad a po jeho vyprázdnění bude v ranních hodinách započato s výměnou poškozeného uzávěru.
Předpokládané dokončení opravy a uvedení zásobování odběratelů pitnou vodou do původního stavu předpokládáme dne 20.11.2013 kolem 12.00 hodin.

Pokud odběratelé zaznamenají změnu kvality dodávané pitné vody, mohou tuto změnu kdykoliv nahlásit na dispečink MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (tel. - 585 536 238), který následně zajistí provedení opatření k odstranění tohoto stavu.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se tímto omlouvá dotčeným spotřebitelům za případné komplikace způsobené těmito nutnými pracemi.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Pokladna uzavřena!