Úvod Aktuality Oznámení o určení mírnějšího hygienického limitu vybraných ukazatelů pitné vody

Oznámení o určení mírnějšího hygienického limitu vybraných ukazatelů pitné vody

15. březen 2016

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO) oznamuje svým odběratelům, že pro úpravnu vody Tlumačov, sloužící k zásobování pitnou vodou lokalit západní poloviny města Zlína (Zlín - Kudlov, Otrokovice, Napajedla, Tlumačov, Machová, Mysločovice, Hostišová, Racková, Sazovice, Tečovice, Lhotka, Chlum, Žlutava, Halenkovice, Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice, Karlovice, Komárov, Lhota u Malenovic, Salaš, Bohuslavice u Zlína, Březnice a Jaroslavice) obdržela od KHS Zlínského kraje rozhodnutí o udělení výjimky na základě § 3a, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a to na dočasné určení mírnějších hygienických limitů metabolitů pesticidních látek, jmenovitě Acetochlor ESA a Acetochlor OA, a s tím také související úpravu limitu pro celkové pesticidní látky v pitné vodě z úpravny vody Tlumačov na skupinovém vodovodu SV Zlín (viz příloha).

Na základě zjištěných výskytů, MOVO zadala zpracování znaleckého posudku pro hodnocení zdravotních rizik těchto dvou relevantních metabolitů. Tento posudek byl zpracován soudním znalcem v oboru zdravotnictví (viz příloha).
Z výsledků znaleckého posudku vyplývá, že ani zvýšená koncentrace 0,5 µg/l pro metabolity Acetochlor ESA a OA nepředstavují zvýšené riziko nepříznivých zdravotních účinků pro zásobované obyvatele, včetně nejcitlivějších skupin populace, takto upravenou pitnou vodu lze používat bez omezení. Změna neovlivní ani cenu vodného a stočného.

Výjimku jsme obdrželi na dobu 3 let - do 1. 3. 2019 a v průběhu této doby bude ze strany MOVO zintenzivněn monitoring ochranného pásma, se zaměřením na způsob zemědělského hospodaření. Navíc, po dobu udělení výjimky, budou tyto parametry sledovány se 14-ti denní frekvencí.

Ve spolupráci se společností VaK Zlín, a.s., jako vlastníkem ÚV Tlumačov, připravujeme intenzifikaci technologie úpravy vody, která zabezpečí splnění stanovených limitů pro pesticidní látky.

 

Znalecký posudek

Mírnější hygienický limit - rozhodnutí

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.